ปัญหา และการแก้ไขภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีปัญหา

ปัญหา และการแก้ไขภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีปัญหา

ภาพของกล้องวงจรปิดเวลาเจอแสงจะเป็นสีขาว

overmode

อาการ

เวลากลางคืน ภาพเป็นปกติ

เวลากลางวัน เมื่อมีแสง ภาพจะเป็นสีขาว

กล้องวงจรปิด

สาเหตุ

การตั้งค่า LENS ในกล้องวงจรปิด นั้นไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

ให้เข้า MENU กล้องเพื่อปรับ LENS จาก DC ไปเป็น MANUAL ตามขั้นตอนข้างล่างนี้

Chick ปุ่มตรงกลาง จะมี Menu ขึ้นมายังหน้าจอ

ให้สังเกตที่สายของกล้องทุกตัวจะมีปุ่มควบคุม ได้แก่ เลื่อนซ้าย  เลื่อนขวา เลื่อนขึ้นบน เลื่อนลงล่าง  กดลงกลาง

จะสังเกตเห็นว่า ในเมนูแรกชื่อว่า LENS เป็น DC ให้เลื่อนลูกศร ไปด้านซ้ายหรือขวา เพื่อปรับให้เป็น MANUALlens-dclens-manual

เลื่อนไปสุดท้าย Chick  SAVE&ENDsave-end

ภาพจาก กล้องวงจรปิด ไม่เต็มจอ ส่วนข้างล่างกระพริบ

cvbs-ntsc

อาการ

ด้านล่างของภาพ มีแถบขึ้นมา

มีอักษรตัว N ขึ้นที่จอ

สาเหตุเกิดจาก

โดยปกติระบบโทรทัศน์ในไทยจะใช้เป็นระบบ PAL ซึ่งตัวกล้องวงจรปิด และเครื่องบันทึก ก็ต้องปรับใช้ระบบ PAL เช่นกัน แต่ปัญหานี้เกิดขึ้น เพราะกล้องวงจรปิด ใช้งานในระบบ NTSC จึงทำให้ภาพที่ได้เกิดการสั่นขึ้น

การแก้ไข

เลื่อนลูกศร ลงด้านล่าง Down ค้างไว้สัก 5 วินาที จะมีเสียงติ๊ด ดังขึ้น

ภาพจะกลับมาปกติ และตัว N หายไป

normal-cam

ภาพจากกล้องวงจรปิด ไม่ขึ้น และมีเครื่องหมายกากบาท

incorrect-mode

อาการ

ภาพไม่ขึ้น และมีเครื่องหมาย กากบาท

เกิดจากสาเหตุ

ปรับโหมดการใช้งานของกล้องไม่ถูกต้อง   เพราะมืออาจไปโดนปุ่ม ทำให้โหมดสลับกัน

การแก้ไข

ที่ตัวสายกล้องจะมีปุ่มปรับโหมด ระหว่าง CVBS และ AHD

เลื่อนไปทางขวา R ค้างไว้ 5 วินาที หรือจนกว่าภาพจะขึ้นที่จอ

 

Be Sociable, Share!